Drang en dwang

Gezinnen met meerdere problemen zijn vaak wel bekend bij de reguliere hulpverlening, maar van vooruitgang is daarmee nog geen sprake. De hulpverlener heeft uitsluitend aandacht heeft voor één specifiek probleem, waardoor de cliënt zich al snel ‘niet gezien of gehoord’ voelt. Bovendien heeft hij door de gefragmenteerde manier van werken contact met gemiddeld vijf tot tien verschillende hulpverleners.

Escalatie
Pas na een uitbarsting of een escalatie wordt de noodzaak tot acuut ingrijpen groot. Denk aan overlast voor de buurt, dreigende huisuitzetting of meldingen van mishandeling. Zodra de publieke veiligheid in gevaar komt, is het aan de gemeente om daadkracht te tonen en in te grijpen. Op zo’n moment biedt VIGZorgt uitkomst. Eén gezin krijgt één aanspreekpunt en één plan.

Drang en dwang
Binnen VIG wordt altijd gewerkt met een vorm van drang en dwang. Hierdoor is een VIG-interventie de laatste kans voor gezinnen om drastische maatregelen te vermijden. Binnen VIG worden de volgende drang en dwang instrumenten ingezet:

 • Vanuit de Ondertoezichtstelling (OTS). Dit gebeurt op aanwijzing van de gezinsvoogd. Bij niet of onvoldoende medewerking van het gezin aan het traject wordt er een machtiging uithuisplaatsing aangevraagd.
 • Vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB). Bij niet of onvoldoende medewerking aan het traject, kan er op de uitkering worden gekort.
 • Vanuit Veilig Thuis. Bij niet of onvoldoende medewerking aan het traject wordt er (in sommige gemeenten vanuit een JBT1) een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming gedaan, met een mogelijke ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing tot gevolg.
 • Vanuit de woningbouwcoöperatie. Op basis van een (dreigende) uithuiszetting krijgt het gezin een laatste kans middels het meewerken aan het VIG traject.


VIG richt zich op de volgende probleemgebieden binnen het gezin:

 • huisvesting
 • financiën (administratie en schulden)
 • overlast
 • veiligheid kinderen
 • gezondheid
 • scholing/werk


VIG is een bewezen methodiek:

 • VIG is opgenomen in de database ‘Innovatieve Jeugdinterventies’ van het NJI als een in theorie bewezen effectieve interventie.
 • VIG is opgenomen in de DIVOSA database ‘Interventies naar werk’
 • VIG is HKZ gecertificeerd.
 • VIG heeft een sociale waarde (SROI) van 1: 2,87. Dat wil zeggen: een investering van € 1, - bij de start, heeft aan het einde een maatschappelijke opbrengst van € 2,87,-.
 • In een onderzoek van bureau Markteffect scoorde VIG een 8.6 op het gebied van cliënttevredenheid.


1
  Jeugdbeschermingstafel