Over het traject

Nadat een gezin is aangemeld bij VIGZorgt gaan de ouder(s), aanmelder en de VIG-coach om tafel. Tijdens dit gesprek wordt expliciet uitgelegd waarom het gezin is aangemeld voor een VIG-traject en welke maatregelen er genomen worden als het gezin niet, of onvoldoende, meewerkt aan de VIG-begeleiding. Eventuele maatregelen zijn bijvoorbeeld een uithuisplaatsing van kinderen, of een korting op de uitkering.

VIG kent drie fases:

Fase 1
VIG richt zich op het gehele gezinssysteem. In de eerste fase maakt de gezinscoach een analyse van de grootste problemen en brengt in kaart wat daar op korte termijn aan gedaan kan worden. Daar rolt een Plan van Aanpak (PvA) uit waarin per leefgebied SMART doelen zijn geformuleerd. VIG onderscheidt zich op dit punt fundamenteel van andere methodieken. Het PvA is bij VIG nadrukkelijk geen gezamenlijk product van de coach en de cliënt. De coach bepaalt wat het probleem is, maar ook wat de oplossing is. De gezinsleden moeten begrijpen dat de aanpak menens is en niet vrijblijvend.

Fase 2
In de tweede fase komt de gezinscoach geregeld over de vloer, ook ’s avonds en in het weekend. Hij is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. De coach probeert weer structuur aan te brengen in het gezin. Dat houdt in: kinderen op tijd laten opstaan om naar school te gaan en op normale tijden eten. De coach leert ook hoe je post beantwoordt, de administratie bijhoudt en het huis schoonmaakt. Maar het belangrijkste: hij maakt de ouder(s) duidelijk dat de kinderen veilig en met de juiste zorg moeten kunnen opgroeien. In deze fase, die zo’n twee maanden duurt, neemt de gezinscoach de regie binnen het gezinssysteem over. Daarbij worden ook anderen instellingen en organisaties betrokken bij de aanpak, zoals familie en buren, CJG),Veilig Thuis, RvdK, Jeugdbescherming, jeugdreclassering, de school, de woningbouwcorporatie, gemeentelijke diensten w.o. de schuldhulpverlening, politie, etc.

Fase 3
In de derde fase krijgen de ouders langzaam maar zeker de verantwoordelijkheid voor het gezin weer terug. Ze hebben gemerkt dat structuur in het gezin nodig is én werkt, nu moeten ze het zelf gaan doen. Dat gebeurt onder begeleiding van de gezinscoach.

“We hebben de VIG-coach een paar keer gekoppeld aan vaders die de omgang met hun kind waren kwijtgeraakt en daarom dreigden hun kind of de moeder van het kind wat aan te doen. Ze bedreigden ook de hulpverleners van voormalig bureau Jeugdzorg, waardoor de zaak escaleerde. Een VIG-coach is daartegen bestand. Die laat zich niet uit het veld slaan en is niet snel bang. Bovendien is de coach onafhankelijk en hoeft hij zich niet aan protocollen te houden. Hij doet wat nodig is. In de zaken met de vaders werkte dit heel goed.”

― Monique Siemonsma, procescoördinator jeugd bij Veiligheidshuis Fryslân