De Intensieve Begeleiding Afro-Caraïbische Gezinnen (IBAG)

Speciaal voor Afro-Caribische Nederlanders bestaat er de Intensieve Begeleiding Afro-Caribische Gezinnen (IBAG). Deze benadering, met wortels in de VIG-methodiek, richt zich op potentiële startende criminele jongeren en het gezin waarin zij leven.

Het doel van IBAG is ouders te leren weer verantwoordelijkheid voor hun kinderen te nemen, de chaos in het gezin te lijf te gaan en te helpen bij scholing en het vinden van werk. De begeleiding duurt in totaal een half jaar, waarna de coach nog driemaal langskomt om polshoogte te nemen. In deze tijd worden zowel praktische kwesties zoals administratieve zaken en huisvesting aangepakt als meer ingewikkelde gedrags- en gezondheidsproblemen.

Ook wordt het aantal hulpverleners rond het gezin beter gereguleerd. De ervaren coaches zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en staan vanwege hun Afro-Caribische achtergrond dichtbij hun cliënten.