Winst voor de samenleving

Door een unieke combinatie van intensieve, outreachende gezinscoaching en bemoeizorg krijgt VIGZorgt grip op gezinnen die buiten het bereik vallen van de reguliere hulpverlening. Daarbij richt de aanpak zich niet op één, maar op alle aspecten binnen het gezin. Deze systeemgerichte aanpak garandeert een effectief en duurzaam resultaat:

  • Reguliere hulpverlening krijgt weer toegang tot het gezin.
  • Ouders leren concrete vaardigheden om hun kinderen een veilige opvoeding te bieden.
  • Kinderen leren normen en waarden begrijpen en toepassen.
  • Delictgedrag vermindert en verdwijnt.
  • Het gevoel van veiligheid in de samenleving groeit, omdat er snel, doeltreffend en niet vrijblijvend wordt ingegrepen.


VIG is een bewezen methodiek:

  • VIG is opgenomen in de database ‘Innovatieve Jeugdinterventies’ van het NJI als een in theorie bewezen effectieve interventie.
  • VIG is opgenomen in de DIVOSA database ‘Interventies naar werk’
  • VIG is HKZ gecertificeerd.
  • VIG heeft een sociale waarde (SROI) van 1: 2,87 (een investering van € 1, - bij de start, levert aan maatschappelijke waarde aan het eind € 2,87,- op)
  • In een onderzoek van bureau Markteffect scoorde VIG een 8.6 op het gebied van cliënttevredenheid.

“We hebben te maken met een doelgroep van ongemotiveerde cliënten. Daardoor krijgen hulpverleners soms nauwelijks beweging in de zaak. Op zo’n moment wijs ik hen op VIGZorgt. Dat deed ik bijvoorbeeld in een gezin waar het kind spijbelde. Met goedkeuring van de moeder. Het lukte de hulpverlener niet om de moeder te laten inzien dat het belangrijk was dat het kind naar school ging. Een VIG-coach kan zo’n gezin binnen stappen en zeggen: ik ben hier, jullie gaan luisteren want anders worden er maatregelen genomen zoals uithuisplaatsing of het korten op de uitkering. Toen kwam het gezin wel in beweging.”

― Maik Wissink, Jeugdregisseur bij de Gemeente Den Haag dienst OCW