VIG Zorgt inschakelen

Gemeenten kunnen VIGZorgt op verschillende manieren inschakelen:

Op contractbasis
Gemeenten die bijvoorbeeld. vanuit de WMO hun hulpverleningsaanbod volledig op orde willen hebben en deze willen aanvullen met de VIG- aanpak, kunnen een contract afsluiten met VIGZorgt. Aanmelders kunnen dan te allen tijde online een intakeformulier indienen.
Ik wil asl gemeente over een contract met VIGZorgt.

Trajectbasis
De vloggers van Zaandam. De overlast van Roma in Nieuwegein. Een toename van verwarde personen. Het is een kleine greep uit de vele incidenten die de laatste jaren het nieuws haalden en burgemeesters wakker hielden. Vanuit VIGZorgt is ook mogelijk om VIG op trajectbasis in te zetten. Hoe succesvol dat kan zijn, leest u in deze voorbeelden. [link naar praktijkvoorbeelden]
Ik wil met VIGZorgt praten over voor mijn gemeente.

Op adviesbasis
Een crisis of calamiteit binnen het sociaal domein is niet altijd te voorkomen. De aanpak van een crisis is daarentegen wel goed te organiseren. Mede door de escalatiepool [LINK] in Leeuwarden heeft VIGZorgt veel ervaring met de aanpak van dit soort calamiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat duidelijk moet zijn, wie wat moet doen op welk moment, en wie welk mandaat heeft. VIGZorgt levert medewerkers die in staat zijn om gemandateerd uitvoering te geven aan de oplossing van een dergelijke calamiteit, maar kan gemeenten ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een escalatieladder of escalatieteam.. Deze aanpak garandeert een snelle bestrijding van de onrust en een vlotte, daadkrachtige handelswijze van de gemeente.
Ik wil als gemeente over ontwikkeling van een escalatieladder of escalatieteam.