Men hoeft de wereld
niet te begrijpen,
men moet alleen zijn plaats
erin weten te vinden.

Albert Einstein

Over VIG

Ze komen in elke gemeente voor: kwetsbare gezinnen die kampen met meerdere problemen. Zoals schulden, verwaarlozing, verslaving, sociaal isolement, huiselijk geweld en lichamelijke en/of psychische beperkingen.

Complexe zorgvraag: van zorgvrager naar zorgmijder
Ondanks hun duidelijke behoefte aan zorg en ondersteuning, gaan deze mensen zelden vrijwillig naar de reguliere hulpverlening. De combinatie van problemen, die allemaal invloed hebben op elkaar, maakt het voor de hulpverleners bovendien lastig een adequaat antwoord te formuleren voor de complexe zorgvraag. Gezinnen verliezen hierdoor al het vertrouwen in de hulpverlening en worden van zorgvrager een zorgmijder.

Integrale aanpak
VIGZorgt biedt een aanvulling op de bestaande hulpverlening. Met een speciaal ontwikkelde methodiek, Vroegtijdige Interventie Gezinnen (VIG) wordt integraal naar een gezin gekeken. Alle problemen worden stuk voor stuk systematisch aangepakt. Met drang en dwang zorgen onze professionals ervoor dat het gezin binnen een half jaar weer openstaat voor reguliere hulpverlening en mee kan doen in de samenleving.

Zorg én begeleiding
Vaak is een combinatie van begeleiding én behandeling nodig bij gezinnen met meerdere problemen. Door intensieve samenwerking met Zorg in Uitvoering (ZIU) biedt VIGZorgt het allebei. Beiden organisaties zijn onderdeel van MBZ BV en weten elkaar makkelijk te vinden. Dat levert niet alleen een effectieve aanpak op, maar biedt ook financieel voordeel voor zorgverzekeraars en gemeentes.

VIG op projectbasis
De methodiek van VIG is daarnaast ook effectief gebleken bij mensen en situaties die vragen om daadkrachtig, snel en adequaat ingrijpen. VIG is derhalve ook projectmatig in te zetten. Hier leest u meer over succesvolle projecten.

Meer informatie
Drang en dwang
Over het traject
Winst voor de samenleving