Escalatiepool

Escalatiepool Leeuwarden
De escalatiepool is sinds 2015 operationeel in Leeuwarden en is in het leven geroepen om uit de hand gelopen situaties aan te pakken. Het betreft met name situaties met personen die een acute en ernstige bedreiging vormen voor de openbare veiligheid.

Regie overnemen
Zodra de bestaande partijen grip verliezen op de ontstane situatie, wordt opgeschaald naar de escalatiepool. Daarin zit onder meer professional vanuit VIGZorgt als escalatiewerker. Zij hebben de regie en het mandaat om onafhankelijk van bestaande organisaties en instellingen beslissingen te nemen. Wel worden alle betrokken partijen, zoals het OM, het gebiedsteam, de burgemeester, de politie, de reclassering, Kinderbescherming of Veilig Thuis, voortdurend geïnformeerd.

Enige aanspreekpunt
De escalatiewerker regisseert, coördineert, organiseert en dient voor zowel voor de cliënt als voor de betrokken partijen als enige aanspreekpunt tot er weer grip is op de situatie.