Roma aanpak

Roma in Nederland brengen in veel gemeenten heel eigen en specifieke problemen mee, zoals gebrekkige onderwijsdeelname van met name meisjes, woonoverlast, criminaliteit, schuldenopbouw en uitkeringsafhankelijkheid.

Wisselgeld-aanpak
Deze problemen vragen om een eigen aanpak. VIGZorgt heeft, als frontline organisatie, veel ervaring met moeilijk oplosbare problemen en lastige doelgroepen. Ook met Roma. De organisatie ontwikkelde speciaal daarvoor de Wisselgeld-aanpak, waarin zorg en hulp worden gekoppeld aan drang en dwang.

Expertise
De professionals vanuit VIGZorgt vormen een expertteam dat de lokale aanpak van gemeenten versterkt en het beleid op één lijn brengt. In dat team wordt de kennis over de Roma-cultuur, -achtergrond, -problemen gecombineerd met de kennis over zorg, handhaving en de wet- en regelgeving. De expertise van het team kan zowel door gemeenten als ministeries worden ingezet.

De effecten van de aanpak:

  • Verminderde mobiliteit van Romagezinnen tussen verschillende gemeenten – het zogenaamde ‘waterbed’-effect – tegen. Duidelijkheid voor gemeenten en doelgroep over het beleid en de handhaving daarvan.
  • Het expertteam neemt nadrukkelijk niet het werk over van ambtenaren om na een tijdelijke ingreep weer weg te gaan. Het team is er juist om expertise over te dragen.
  • Het landelijke team versterkt en ondersteunt de lokale deskundigheid.
  • Intermediairs van het expertteam kunnen lokale praktijkteams ondersteunen bij calamiteiten of crises. Tegelijkertijd kan het team ook een rol spelen bij het voorzien en voorkomen van ongeregeldheden.
  • Een bundeling van kennis over integraal samenwerken, wijkzorgteams, jeugdwerk en wijkcoaches. De kracht van dit team ligt in het besef dat samenwerking en een stevig netwerk nodig zijn voor een duurzame oplossing voor de Roma-problematiek.