Taskforce Antillianen

Coaches van VIGZorgt zijn in Leeuwarden ook vertegenwoordigd in de Taskforce Antillianen. De problematiek binnen deze groep betreft crimineel gedrag, uitkeringsafhankelijkheid, opvoedingsproblemen, tienerzwangerschappen en voortijdig schoolverlaten.

Preventie en repressie
Met een heldere probleemanalyse, een outreachende werkwijze, een persoons- en groepsgerichte aanpak en een repressieve aanpak pakt de Taskforce deze problematiek aan. Daarbij wordt structureel ingezet op preventie en repressie. Naast VIGZorgt zijn het Veiligheidshuis Fryslân, de politie, Sociale Zaken, de reclassering en de gemeente vertegenwoordigd in de Taskforce.

‘Niet pappen en nathouden maar doorpakken. Zeggen wat je doet én doen wat je zegt. Met enige drang en dwang en transparantie over consequenties van acties van de cliënt. Het oplossen van het probleem staat altijd centraal. Dat zijn de ingrediënten die de professionals vanuit VIGZorgt gebruiken in hun aanpak van zeer complexe problematiek bij personen en gezinnen. Uit de praktijk blijkt dat deze aanpak echt werkt.’

― Claire de Jong, senior beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Leeuwarden