Woonschool

Acht zelfstandige wooneenheden voor alleenstaande moeders uit de Antilliaaanse gemeenschap in het Rotterdamse Charlois. In 2007 opende de Woonschool, zoals het project heette, de deuren voor deze gezinnen. Zodat de moeders kunnen leren verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van hun gezin en kinderen een goede start kunnen krijgen.

Binnen de Woonschool werd gewerkt aan:

  • Het aanleren van vaardigheden die zelfstandig wonen mogelijk maken, zodat er doorstroming kan plaatsvinden naar de reguliere woningmarkt
  • Het zorgdragen voor een dusdanig pedagogisch klimaat binnen de gezinsstructuur, waardoor het risico van afglijden van de kinderen naar schooluitval en criminaliteit voorkomen wordt.
  • Het toeleiden van de moeders naar scholings- en arbeidstrajecten.

Het uiteindelijke doel van de woonschool was om deze kwetsbare doelgroep normaal te laten functioneren binnen de Rotterdamse samenleving.